Desktop Schools Popup

Select a School

Dakota County hosting free COVID-19 vaccine clinic at AVHS June 21

Dakota County Public Health is offering a mobile clinic Monday, June 21 from 3:30-6 p.m. at Apple Valley High School.

Appointments preferred but not required, limited walk-in availability. Pfizer vaccine for ages 12 and older. Minors must be accompanied by a parent or legal guardian and the adult must give consent. All vaccinations are free and second doses are guaranteed. No insurance, state ID or other documentation required. Interpreters available. The clinic will be held, rain or shine.

Book Your Appointment

###

Dakota County Public Health está ofreciendo una clínica móvil en Apple Valley High School Lunes, 21 de Junio de 2021 3:30 p.m. – 6:00 p.m. 14450 Hayes Road, Apple Valley, MN 55124

Las personas mayores de 12 anos pueden vacunarse con la vacuna Pfizer. Es preferible pedir cita pero no es necesario, se aceptan personas sin cita previa. Todas las vacunas son gratuitas y las segundas dosis están garantizadas. No se requiere seguro medico, identificación estatal u otra documentación. Hay intérpretes disponibles. La clínica se llevará a cabo, llueva o haga sol. Los menores deben estar acompañados por un padre o tutor legal y el  adulto debe dar su consentimiento.

Vacuna gratuita contra  el COVID-19 del Condado de Dakota

###

Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Dakota ayaa ku bixinaysa rug caafimaad oo wareegta Apple Valley High School Isniinta, Juunyo 21, 2021 3:30 p.m. – 6:00 p.m. 14450 Hayes Road, Apple Valley, MN 55124

Balamaha ayaa doorbiday laakiin looma baahna, helitaan ku socodka xadidan leh. Talaalka Pfizer ee da’da 12  iyo ka weyn. Da’yarta  waa inay weheliyaan waalid ama ilaaliye sharci oo qofka weyn waa inuu bixiyaa ogolaansho. Talaalada oo dhami waa bilaash oo qiyaas labaad waa la damaanad qaadayaa. Looma baahna caymis, aqoonsi gobol ama dukumiinti kale. Turjubaano ayaa diyaar ah. Rugta ayaa la qaban doonaa, roob ama dhalaal. 


Bilaashka Talaalka COVID-19  ee DegmadaDakota